Hoa Hồng Nhũ 60 Bông Đỏ Giấy Gói Trắng Cao Cấp v.09