Hoa Hồng Nhũ 60 Bông Đỏ Giấy Gói Đen Lưới Cao Cấp v.10